CERAMIC MATERIAL OVERVIEW

ctc_ceratec_material_overview_122018.jpg
ctc-icon_specificatie.png

SPECIFICATIE

*waarden gemeten loodrecht op/parallel aan de drukrichting

Alle data zijn bij kamertemperatuur gemeten, tenzij anders aangegeven. Alle data zijn ontleend aan een serie standaard proefstukken. Daadwerkelijke eigenschappen van onderdelen kunnen afwijken van de vermelde data vanwege de fysieke aard van keramische materialen.

Neem contact met ons op voor uw specifieke toepassing zodat we u kunnen adviseren bij de materiaalkeuze.