Nieuwe afbeelding

INDUSTRIEËN


BUILD-IN

Het toepassingsgebied van keramiek is heel breed. Vandaar dat onze producten in een breed scala aan industrieën te vinden zijn.

ceratec_spot_antiwearring.png
Machine & apparatenbouw

Machine & apparatenbouw

Mechatronica & halfgeleider

Mechatronica & halfgeleider

Pompindustrie

Pompindustrie

Automobiel

Automobiel

Voedingsmiddelen & farmacie

Voedingsmiddelen & farmacie

Energietechniek

Energietechniek

Chemie & petrochemie

Chemie & petrochemie

Medisch

Medisch

Lucht & ruimtevaart

Lucht & ruimtevaart

On / offshore, olie & gas, procesindustrie

On / offshore, olie & gas, procesindustrie

Machine & apparatenbouw

Machines en apparaten moeten vaak langer draaien en worden zwaarder belast dan waarvoor ze ontworpen zijn. Daardoor hebben metalen slijtdelen al snel een te korte standtijd. De onderhoudskosten nemen toe en vooral de onvoorspelbare werking werkt verstorend in het productieproces.

Toepassing van keramiek voor slijtdelen is een effectieve oplossing. De standtijd gaat vaak van maanden naar jaren.

Bij machines waar per tijdseenheid veel producten worden verwerkt kan keramiek grote voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de papierverwerking, textielmachines, draadproductie en verpakkingsmachines.

Ook in meet-en regelapparatuur wordt keramiek veelvuldig gebruikt.

​Toepassingen

Materialen

Producten

machine apparaten industrie.jpg

Mechatronica & halfgeleider

Veel toepassingen in de mechatronica en halfgeleiderindustrie zijn zonder keramiek niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan (de productie van) LCD’s, zonnecellen, optische componenten, lampen en computerchips. De eigenschappen van keramiek worden in dit toepassingsgebied ten volle benut. Met name de volgende combinatie van eigenschappen in één materiaalsoort is uniek:

 • laag gewicht​
 • elektrisch isolerend​
 • niet magnetiseerbaar​
 • slijtvast​
 • lage thermische uitzetting​
 • hoge stijfheid​
 • niet ontgassen in vacuüm

Keramiek is tot op de micron bewerkbaar. Hoge zuiverheid en nauwkeurigheid staan dan ook centraal.

De inzet van keramiek binnen de mechatronica en de halfgeleiderindustrie is zeer divers. Ceratec werkt veel samen met module- en systeembouwers.

Toepassingen

Materialen

Producten

mechatronica-industrie_web.jpg

Pompindustrie

In de pompindustrie komt keramiek uitermate tot haar recht. De afzonderlijke eigenschappen van keramiek zijn stuk voor stuk belangrijk, en gezamenlijk geven ze een unieke combinatie - vooral voor die onderdelen die direct met het te verpompen medium in contact komen.

EIGENSCHAPPEN VAN KERAMIEK:

 • harder dan schurende zanddeeltjes​
 • goede chemische bestendigheid​
 • smering van keramische onderdelen door het te verpompen medium

Magneetgekoppelde pompen voor schurende, agressieve vloeistoffen werken niet zonder keramische glijlagers. Ook pompbehuizingen, pompassen, slijtringen, hogedrukplunjers, kleppen en lagers worden uit keramiek gemaakt.

Keramiek wordt gebruikt in alle gangbare soorten pompen: koelwater-, bagger-, chemicaliën-, spin-, verdringer-, beladingspompen en mixers.

​Toepassingen

Materialen

Producten

pomp-industrie_webbreed.jpg

Automobiel


Wist u dat er in een gemiddelde auto meer dan 50 keramische onderdelen zitten?

De meest bekende keramische onderdelen zijn de katalysator en het roetfilter. Minder bekend - maar daarom niet minder belangrijk - zijn keramische lagers, kleppen en kogels. Maar ook in de meet- en regelapparatuur zoals sensoren zitten keramische componenten.

Ook bij de productie van auto’s en vrachtauto’s worden diverse keramische hulpmiddelen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • bij het lassen worden keramische onderdelen gebruikt voor het positioneren​
 • keramische gereedschappen worden gebruikt bij het persen en stansen​
 • bij het maken van autoruiten worden keramische smeermiddelen gebruikt

Toepassingen

Materialen

Producten

automotive-industrie_web.jpg

Voedingsmiddelen & farmacie

Keramiek is goedgekeurd door de Amerikaanse Food & Drug Administration, en is dus geaccepteerd als constructiemateriaal in deze branches. Het materiaal is chemisch inert, en je komt het dan ook tegen binnen alle lagen van de voedingsmiddelen-, drank- en de farmaceutische industrie.

Denk aan de productie van babyvoeding, snoep, koffie en tabak, en de verwerking van vis, vlees, veevoer, cosmetica en geneesmiddelen. Ook de productiemachines en controle- & analyseapparatuur bevatten veel keramische componenten.

Zelfs in de eindfase, bij de verpakking van de producten, speelt keramiek een aanzienlijke rol. De verpakkingen worden namelijk vaak met keramische messen en vormdelen gemaakt.

Veel industriële toepassingen hebben mengen, transporteren, afvullen of doseren als processtappen. Keramische producten worden hiervoor veelal ingezet door hun unieke eigenschappen.

Toepassingen

Materialen

Producten

voedings-industrie_web.jpg

Energietechniek

Energietechniek wordt vaak gekenmerkt door hoge temperaturen of hoge elektrische spanningen. Temperatuurbestendig en elektrisch isolerend keramiek is dan uitermate geschikt als constructiemateriaal.

Bij conventionele energietoepassingen zoals (kern)energiecentrales en in de motoren- en turbinebouw kom je vele keramische componenten tegen.

Keramiek is een duurzaam materiaal - het gaat langdurig mee, en speelt een belangrijke rol bij 'groene' vormen van energieopwekking. Binnen de solar, windenergie en biomassa is keramiek een geliefd materiaal.

Bij reinigingsprocessen zoals waterzuivering, ontzwaveling en afvalwaterzuivering is keramiek breed toepasbaar.

Toepassingen

Materialen

Producten

energietechniek-industrie_web.jpg

Chemie & petrochemie

Binnen de chemie wordt technische keramiek veelvuldig toepast vanwege de specifieke eigenschappen van het materiaal.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN IN DEZE INDUSTRIE:

 • slijtvastheid​
 • bestand tegen hoge temperaturen​
 • bestand tegen corrosie

​Toepassingen

Materialen

Producten

chemie-industrie_web.jpg

Medisch

Keramiek vindt haar weg in vele hoeken van de medische wereld. Zo zitten er keramische onderdelen in röntgenapparatuur en MRI-scanners. Ook in de tandheelkunde komt keramiek voor; kronen en bruggen zijn veelal gemaakt uit zirkoonoxide, een relatief sterk keramisch materiaal.

Binnen de chirurgie wordt met keramische heupkogels gewerkt. Deze zijn gemeengoed voor heupgewrichtprotheses.

Toepassingen

Materialen

Producten

medische industrie.jpg

Lucht & ruimtevaart

Keramiek is licht en langdurig bestand tegen hoge temperaturen. Dit materiaal kom je dan ook veel tegen in motoren, bijvoorbeeld als turbineonderdelen en coatings. Ook in satellieten bestaan onderdelen van lagers uit keramiek. Binnen meet- en regelapparatuur is keramiek zeer geschikt voor sensoren en kleppen.

​Toepassingen

Materialen

Producten

lucht en ruimtevaart industrie.jpg

On / offshore, olie & gas, procesindustrie

Binnen on- en offshore, bij de olie- & gasindustrie en in de procesindustrie wordt keramiek vaak ingezet.

Grondstoffen met harde componenten en chemisch agressieve grondstoffen stellen hoge eisen aan productie en transport. Denk hierbij aan mineralen, katalysatoren, kunststofpoeders, kunstmest halfproducten en pigmenten. Maar ook voor de productie en transport van veevoer, levensmiddelen, beton, steen, papier (pulp), glas en mijnbouwproducten komt het robuuste keramiek goed tot z'n recht.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN IN DEZE INDUSTRIE:

 • slijtvastheid​
 • bestand tegen hoge temperaturen​
 • bestand tegen corrosie

Toepassingen

Materialen

Producten

offshore-industrie_web.jpg